VERZEKERAARS

Linea heeft ervaring met schade-expertises in het kader van diverse verzekeringscontracten. Onze medewerkers hebben een grondige kennis van de juridische en verzekerings-technische context eigen aan die contracten. Ook de diverse conventies in de schoot van Assuralia zijn parate kennis.

Linea hanteert een hoog service level, is sterk geïnformatiseerd en mede daardoor zeer proactief. U mag van ons ook een zeer heldere en volledige rapportering verachten.

Wij denken graag mee met onze klanten en passen onze dienstverlening graag op maat aan

BRAND EN AANVERWANTE RISICO’S

- Polis eenvoudige risico’s
- Polis speciale risico’s
- All risk polis
(zowel materiële schade als bedrijfsverlies)

AANSPRAKELIJKHEID

- Ba uitbating , na-levering, productaansprakelijkheid, toevertrouwd goed
- Beroepsaansprakelijkheid
- Tienjarige aansprakelijkheid
- Objectieve aansprakelijkheid
- BA-motorrijtuigen
- BA privé-leven
- Diverse (Media, events,…)

TECHNISCHE VERZEKERINGEN

- Alle Bouwplaats Risico’s (ABR)
- Montage en proeven
- Garantieverzekering
- Alle Risico’s Elektronica (ARE)
- Machinebreuk
- Decennale polis woningbouw
- Decennale polis niet-woningbouw
- Alle risico’s diversen, …

INSPECTIE EN EVALUATIE

- Risico-inspecties/evaluaties
- Waardebepalingen
- Plaatsbeschrijvingen

RECHTSBIJSTAND

- RB ondernemingen
- RB particulieren
(zowel extra-contractuele als contractuele geschillen)

ONDERNEMINGEN / OVERHEDEN

Linea assisteert ondernemingen en overheden met technische consultancy binnen haar technische competenties en met expertise van niet-verzekerde schadegevallen.

U mag van ons een zeer snelle tussenkomst en professionele afhandeling verwachten. Voor urgente gevallen zijn wij 7/7 en 24/24 bereikbaar.

INSPECTIE EN EVALUATIE

- Risico-inspectie en evaluatie
- Risico-beheer
- Waardebepalingen
- Plaatsbeschrijvingen

CONSULTANCY

- Milieu en saneringen
- Gebouwen en civiele constructies
- IT
- Bijzondere elektrische installaties
- Openbare veiligheid

SCHADE-EXPERTISE

- Verweer ten opzichte van claim derde
- Verhaal op derde
(zowel extra-contractuele als contractuele geschillen)