TECHNISCHE COMPETENTIE

Het vinden van de ware oorzaak van een schadegeval en het bieden van een oplossing aan betrokken partijen vereist in de eerste plaats een grondige technische kennis. Linea doet dan ook enkel beroep op experten met een hoog opleidingsniveau en een ruime professionele ervaring in hun vakgebeid.

GEBOUWEN EN CIVIELE TECHNIEK

Ontwerp- en uitvoeringsfouten, gebrekkige materialen, stabiliteitsproblemen, trillingschade, problemen met uitrustingstechniek, brand, waterschade, vandalisme … De diversiteit aan schadegevallen bij gebouwen en constructies, zowel op de werf als na oprichting, is zeer uitgebreid. Onze experten beschikken over de nodige opleiding en ervaring om die ongevallen ten gronde te analyseren en te evalueren. Zij begrijpen het belang van een volledig onderzoek en van een heldere en eenduidige besluitvorming.

ELEKTRONICA EN ELEKTROTECHNIEK

Electronische en elektrische installaties en IT bepalen in toenemende mate onze samenleving. Niet zelden maken die voor ondernemingen het voorwerp uit van een belangrijke investering en zijn zij onontbeerlijk voor het functioneren daarvan. Bij een ongeval of schade, kan u rekenen op de professionaliteit van onze experten voor een degelijk onderzoek naar de oorzaak en gevolgen. Zij helpen u gaag met het vinden van een snelle en efficiënte oplossing.

MILIEU

Zowel particulieren als ondernemingen kunnen milieuschade veroorzaken of ondervinden. Vaak zijn zij ook wettelijk verplicht om te saneren. Onze experts zijn erkende milieudeskundigen met een grondige kennis van de actuele regelgeving en een ruime ervaring op vlak van sanering.

OVERIGE

Linea beschikt over een uitgebreid netwerk van externe specialisten waarop zij een beroep kan doen voor expertises in andere kennisdomeinen of waardoor zij zich zo nodig laat bijstaan:

- revisoren met specialisatie in bedrijfsverlies
- experten kunst en juwelen
- natuur en teelten
- specialisten werktuigbouwkunde
- diverse onderzoekslabos